<< TILLBAKA TILL INDEX

- SWITCHEN -
MIKROBRYTARE (bilden) - BRYTARE

Joysticken & knapparna i våra kontroller fungerar tack vare switcharna/ brytarna. Joystickens skaft trycker på och aktiverar brytaren så att den sluter spelets t.ex "UP" till "GND". Detta resulterar i att objektet på skärmen flyttas uppåt när vi för spaken upp.

Det finns flera olika varianter av switchar. Microswitchen är vanligast idag eftersom den är minst känslig för eventuellt hård hantering och har blivit lagom billig, vissa tillverkare har t.o.m lött på mikrobrytarna på ett litet kretskort som man vid behov ersätter helt.

Bladswitchar är en annan variant av brytare som användes mycket förr. Dom är väldigt känsliga för böjning/ deformering men behöver i de flesta fall ingen service eftersom "avfallet" automatiskt faller av kontaktelementen vid användande. Därför kallas bladswitchar ofta för "självrengörande". Ett tips är att ändå se till att ibland ta ett CRC-fuktat papper eller tops och rengöra kontaktelememten.


Bladswitchar av typ ATARI

Switcharna har i sin tur kontaktelement som kan vara av varierande material. Det absolut bästa är någon form av guldlegering eftersom den aldrig oxiderar. Tungsten är ett annat vanligt ämne till kontaktelement. Billigast blir det förstås med ingenting alls och bara stansa ut upphöjningar i bladen som "kontaktelement".

När en joystick eller knapp glappar eller på något sätt inte reagerar när vi trycker, kontrollerar vi först av allt switcharna genom att Ohm-mäta dom. Det kan vara att smuts eller något annat lagt sig över kontaktelementen och orsakat öppen switch. I en microswitch kan detta hända efter en tids flitigt användande eftersom plasthölje/ inkapsling nöts inifrån och avfallet har ingenstans att ta vägen. Addera sedan fuktig/ rökig luft och matos, och vi får en gegga utan like.

Men hoppet är inte ute. Om vi läst avsnittet om verktyg eller om joysticken, så har vi vår underhållande trio i beredskap.

En liten upprepning: "Det är inget problem att få glappande switchar att bli som nya med CRC 2-26. Man sprutar bara in några droppar runt mynningen där "armen" trycker mot själva "knappen", skakar lite på switchen samt "snabbtrycker" ett tiotal gånger. Tappa den på bordet några gånger om det inte funkar."

Annars finns nya switchar att köpa hos:
Bob Roberts
Happcontrols
Ultimarc
Wico
Brent Electronic
... samt några andra ställen på internet.

Många undrar om man ska löda direkt på switcharna eller om man ska använda kabelskor. Det är alltid säkrast med lödning, "kemisk kontakt" håller bättre än fysisk. En kabelsko är givetvis ett bra alternativ om vi planerar att ofta byta switchar/ joystick/ knappar, men båda metoder är ungefär lika tidskrävande och besvärliga. Jag rekommenderar att om vi kan löda på ett vårdat sätt så ska vi löda, kabelskor glappar för mycket med tiden. Dessutom luktar det gott att löda.

<< TILLBAKA TILL INDEX