<< TILLBAKA TILL INDEX

- X TILL JAMMA -
Att ansluta ett icke-Jammasystem i Jammakabinett

Dom som hade modelljärnväg som mindre vet att man kunde köpa till växlar och extra spår. Det är precis det vi måste göra för att kunna spela ett icke-Jammaspel i vårt Jammakabinett. Om vi tänker oss att vi vill köra loket från A till B, så går det i vårt fall alltid via tågstationen/ Jamma-adaptern.

Nu är det tyvärr så att det finns kort som har punkten "A" på lite andra ställen än Jamma-kort. Så det vi måste göra är att "växla om rälsen" för dessa korts punkt A så att förbindelsen mellan A & B sluts och "A" hamnar på rätt ställe innan Jamma-adaptern. Detta gör vi med hjälp av ett "utväxlingskort" eller finger-board. Det finns, som med allt annat i arkadstaden, flera typer att välja bland. Och det bästa valet är det som smaken och/ eller målet kräver.

Jag har i bilden (ovan) valt ett finger-board som man lätt kan borra små hål i och skruva fast på samma träplatta som mitt icke-Jammakort. På så sätt kan man lagra spelet tillsammans med denna "ickejamma-till-Jamma-adapter", och hädanefter tänka på spelet som ett Jammaspel.

På bilden nedan ser vi ett tydligare exempel på kopplingen mellan ett äldre Konamisystem och vår Jamma. De tjocka streckade linjerna symboliserar spänningsledarna & strömjord, ledararea: 1,5 mm2. De tunnare ledarna har 0,75 mm2 ledararea. Jag har försummat spelare-2's kontroller för tydlighetens skull.

Några ord om kablar och antal:

0,75 mm2 är alldeles tillräckligt att använda till spänningarna. Det handlar inte om SÅ mycket ström att man behöver 1,5 mm2, det viktiga är att se till att dom går till i alla fall 2 ställen. Inte för att det blir mer ström till kortet, men för att OM ett kort skulle kräva lite mer ström/ AMPERE så blir det för varmt för 1 kabel på en ingång/ kontaktyta, och vi kan eventuellt få se en eldsvåda. (Detta gäller endast för 5-volten, inte +12 eller -5). Så utnyttja gärna så många +5 ingångar som möjligt. !!! Men tänk då på att vissa kort som använder +5V ut gör så från specificerade "utgångar". Blanda aldrig ihop "+5 in" och "+5 ut" på ett pcb, det kan sluta illa.

Man kan, om man vill, göra ett litet experiment och tillfälligt koppla bort alla +5V ledare utom 1, detta till ett större äldre kort (helst nån bootleg). Men hela tiden under sträng uppsikt med ett finger på ON/OFF knappen. Känner man efter några minuter över ingången vid adaptern känns det varmt. Tänk er om värmen skulle byggas upp under några timmar, vad kan hända?

<< TILLBAKA TILL INDEX